Raport bieżący 91 – załącznik – informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds