Raport bieżący 91 – WANCI za 22.04.2022 - AgioFunds