Raport bieżący 91 – WANCI za 20 04 2020 r. - AgioFunds