Raport bieżący 91 – WANCI za 04.05.2023 - AgioFunds