Raport bieżący 91 – WANCI za 02.05.2023 - AgioFunds