Raport bieżący 91 – rezygnacja osoby zarządzającej - AgioFunds