Raport bieżący 90 – WANCI za 30 04 2020 r. - AgioFunds