Raport bieżący 90 – WANCI za 17 04 2020 r. - AgioFunds