Raport bieżący 90 – WANCI za 07 05 2020 r. - AgioFunds