Raport bieżący 90 – WANCI za 05.05.2022 - AgioFunds