Raport bieżący 90 - WANCI za 04 11 2019 r. - AgioFunds