Raport bieżący 90 – WANCI za 02.05.2023 - AgioFunds