Raport bieżący 9 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds