Raport bieżący 9 – WANCI za 29 01 2020 r. - AgioFunds