Raport bieżący 9 – WANCI za 24 05 2021 r. - AgioFunds