Raport bieżący 9 – WANCI za 15 01 2020 r. - AgioFunds