Raport bieżący 9 – WANCI za 14.01.2022 - AgioFunds