Raport bieżący 9 – WANCI za 14 01 2021 r. - AgioFunds