Raport bieżący 9 – WANCI za 11.01.2023 - AgioFunds