Raport bieżący 9 - WANCI za 10 01 2019 r. - AgioFunds