Raport bieżący 9 - zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds