Raport bieżący 9 – informacja o dokonaniu przydziału CI serii A - AgioFunds