Raport bieżący 89 – WANCI za 31 10 2019 r. - AgioFunds