Raport bieżący 89 – WANCI za 30.08.2021 - AgioFunds