Raport bieżący 89 – WANCI za 20.04.2022 - AgioFunds