Raport bieżący 89 – WANCI za 06 05 2020 r. - AgioFunds