Raport bieżący 89 - WANCI za 05 04 2019 r. - AgioFunds