Raport bieżący 89 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds