Raport bieżący 88 – WANCI za 30 10 2019 r. - AgioFunds