Raport bieżący 88 – WANCI za 29 04 2020 r. - AgioFunds