Raport bieżący 88 – WANCI za 27.08.2021 - AgioFunds