Raport bieżący 88 – WANCI za 15 04 2020 r. - AgioFunds