Raport bieżący 88 - WANCI za 04 04 2019 r. - AgioFunds