Raport bieżący 88 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds