Raport bieżący 87 – WANCI za 28 04 2020 r. - AgioFunds