Raport bieżący 87 – WANCI za 14.04.2022 - AgioFunds