Raport bieżący 87 – WANCI za 09 06 2021 r. - AgioFunds