Raport bieżący 86 – WANCI za 29.04.2022 - AgioFunds