Raport bieżący 86 – WANCI za 25.08.2021 - AgioFunds