Raport bieżący 86 – WANCI za 13.04.2022 - AgioFunds