Raport bieżący 86 – WANCI za 02.05.2022 - AgioFunds