Raport bieżący 86 – informacja o niepobieraniu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem - AgioFunds