Raport bieżący 85 – WANCI za 28 10 2019 r. - AgioFunds