Raport bieżący 85 – WANCI za 28.04.2022 - AgioFunds