Raport bieżący 85 – WANCI za 24.08.2021 - AgioFunds