Raport bieżący 85 - WANCI za 03 04 2019 r. - AgioFunds