Raport bieżący 84 – WANCI za 25 10 2019 r. - AgioFunds