Raport bieżący 85 – WANCI za 12.04.2022 - AgioFunds