Raport bieżący 84 - WANCI za 02 04 2019 r. - AgioFunds