Raport bieżący 84 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds